nhà cung cấp

  • THÔNG BÁO: Diễn đàn chuyển tên miền từ checkerviet.net sang checkerviet.vip. Chi tiết
    Bot telegram tìm hàng nhanh t.me/checkervietbot
  1. THÔNG BÁO V/v thêm tính năng đẩy bài tự động và cấm bình luận đẩy bài của Nhà cung cấp

    I - Mục đích: - Tạo không gian sạch cho bài đăng của nhà cung cấp, tránh những thông tin kém về mặt nội dung của bài đăng. - Không gây phản cảm cho checker khi nhận những thông tin bình luận đẩy bài của nhà cung cấp. - Giảm thiểu việc tạo clone với mục đích đẩy bài. II - Yêu cầu - Cấm nhà cung...