hướng dẫn addtext ảnh

  • THÔNG BÁO: Diễn đàn chuyển tên miền từ checkerviet.net sang checkerviet.vip. Chi tiết
    Bot telegram tìm hàng nhanh t.me/checkervietbot
  1. CHÚ Ý Hướng dẫn addtext vào ảnh

    Vì sao phải addtext? - Việc addtext tại diễn đàn checkerviet là bắt buộc đối với mọi thành viên. - Việc addtext sẽ giúp diễn đàn và bạn bảo lưu được tài nguyên của mình trước mọi ý đồ sao chép của người khác, tổ chức khác. Sau đây là hướng dẫn addtext cho ảnh sử dụng phần mềm photoscape: - Tải...