huong dan su dung the hide

  • THÔNG BÁO: Diễn đàn chuyển tên miền từ checkerviet.net sang checkerviet.vip. Chi tiết
    Bot telegram tìm hàng nhanh t.me/checkervietbot
  1. CHÚ Ý Hướng dẫn: sử dụng thẻ hide giấu số điện thoại.

    Việc mở cửa public số điện thoại để thành viên dễ dàng tiếp cận với nguồn hàng hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, trong 1 xã hội phát triển, con người ta dần lười đi trong cách suy nghĩ và hành động. Với mong muốn checkerviet không chỉ là 1 nơi public số mà còn là 1 cộng đồng vững mạnh, cùng chia...