đình thôn

  • THÔNG BÁO: Diễn đàn chuyển tên miền từ checkerviet.net sang checkerviet.vip. Chi tiết
    Bot telegram tìm hàng nhanh t.me/checkervietbot
  1. 500K PHƯƠNG LY 5724 BABY MŨM MĨM ĐÁNG YÊU BODY ĐẪY ĐÀ

    === THÔNG TIN === Nghệ Danh : PHƯƠNG LY SĐT : 0973835724 Giá : 500k/lần phọt Pass : lấy số checkerviet.vip Loại gái gọi : Cave Hà Nội - Hàng Bình Trọn Giá KS/NN : 100K - 120K/2h đầu Khu vực : Đình Thôn - Mỹ Đình Thời gian làm việc : 8h sáng - 23h đêm, có qua đêm thương lượng ĐÁNH GIÁ : Face ...
  2. 200K THANH THỦY MŨM MĨM XÔI THỊT DÂM NỮ HỒI XUÂN BÚ MÚT SIÊU PRO CIA NGẬP MỒM ĐÁNG CHECK CHO ANH EM

    =====THÔNG TIN GÁI GỌI====== Nghệ Danh : Thanh Thủy Ms : 2892 SĐT: 0967132892 pass bạn anh checkerviet.vip Giá: 200k /Shot, có nhận shot2 với giá thỏa thuận Time : 30- 40 phút trở lên, k bầu dục khách hàng Thời gian làm việc: từ 10h đến 24h đêm, overnight thoải mái Giá nhà nghỉ, khách sạn...